Escola Massana Poster

Posters design to promote the new corporative of Escola Massana School and its new building.

Creación de carteles acompañando la nueva imagen y cambio de edificio de la Escola Massana.

Creació de cartells per la promoció de la nova imatge i canvi d’edifici de l’Escola Massana.